css menu maker by Css3Menu.com

 

Неправилни глаголи - 5 и 6 клас
Неправилни глаголи - 7 клас

 

Тук ще намерите материали, които ще помогнат на Вас, ученици, и на Вас, учители. Ще улеснят Вашето обучение и преподаване. Тези материали са изготвени по учебника BLAZE на Express Publishing, но могат да бъдат използвани и от всички останали ученици и учители, които използват друга система на обучение. Сайтът е в процес на допълване с нови материали.

В раздел GRAMMAR ще намерите обяснена граматиката на български език с приложени кратки и лесни за попълване тестове към нея, така че да може да проверите до каква степен сте разбрали граматичните правила.

В раздел VOCABULARY ше намерите лексиката от отделните раздели и уроци, направена под формата на флаш карти - с произношение на английски, онагледена с картинка и с превод на български. Съответната лексика за всеки урок е с възможност за самоизпитване.