css menu maker by Css3Menu.com

За всички, които се затрудняват с четенето и превода на текстовете от учебника и няма кой да им помогне... Тук е точното място, защото тези три приложения са изготвени специално за Вас, които искате да надградите и попълните липсващи пропуски в знанията си, както и да подобрите четенето си. Ето ги и тях:  

Blaze 7th grade - texts and vocabulary

Blaze 6th grade - texts and vocabulary

Blaze 5th grade - texts and vocabulary

Тук ще намерите материали, които ще помогнат на Вас, ученици, и на Вас, учители. Ще улеснят Вашето обучение и преподаване. Тези материали са изготвени по учебника BLAZE на Express Publishing, но могат да бъдат използвани и от всички останали ученици. Сайтът е в процес на допълване с нови материали.

В раздел GRAMMAR ще намерите обяснена граматиката на български език с приложени изпитни материали към нея, така че да може да проверите до каква степен сте разбрали граматичните правила.

В раздел VOCABULARY ше намерите лексиката от отделните раздели и уроци, направена под формата на флаш карти - с произношение на английски, онагледена с картинка и с превод на български. Тук може да видите и съответната лексика за всеки урок, презентирана с възможност за самоизпитване.