Състав на Обществения съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Серафиева

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Лиляна Мърхова-Присадникова - представител на родителите.
  2. Мария Илиева - представител на родителите.
  3. Екатерина Кацарова - представител на родителите.
  4. Виолета Ценова - представител на родителите
  5. Красимир Спасов - представител на родителите.
  6. Гергана Табакова - представител на финансиращия орган

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

  1. Мария Тасева
  2. Венета Македонска
  3. Татяна Василева

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com