УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2020 Г. стрелка

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 Г. стрелка

Устав на Училищното Настоятелство 2019г. стрелка

Протокол №1 - 18.03.2019г. стрелка

Финансов отчет на Сдружение Училищно настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за периода 2015 - 2018г. стрелка

Финансов отчет на сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за
2011- 2014г. стрелка

Протокол - Училищно Настоятелство стрелка

Съвет на настоятелите за следващите четири години:
Боряна Дунгарова - председател
Даниела Кемчева
Илиян Палев
Надежда Попова
Верка Маратилова
Асен Серафиев
Аделина Симитчиева

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com