Учителски състав в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“

Жасмина Димитрова Хаджийска

Педагогически съветник

Йорданка Запринова  Шопова

Психолог

Начален етап

Верка Димитрова  Маратилова

Главен учител

Мария Георгиева Минкова

Старши учител

Митко Запрянов Джингаров

Старши учител

Румяна Стефанова Христоскова

Старши учител

Таня Спасова Горчева

Старши учител

Недялка Димитрова Методиева

Старши учител

Елисавета Ангелова Ягодина

Старши учител

Калина Георгиева Янева

Старши учител

Ивана Павлова

Старши учител

Емилия Христова  Вълчева

Старши учител

Софка Иванова Симонова

Старши учител

Гинка Стоянова  Влахова

 Учител   

Български език и литература

Аделина Михайлова Симитчиева

Старши учител

Донка Илиева Тряскова

Старши учител

Катя Трифонова Митрева 

Старши учител

Валери Иванов Иванов

Старши учител

НиколинаТрайкова Кръстанова

Старши учител

Математика  и информационни технологии

Вера Стоянова Стоилова

Старши учител

Николета Тодорова Георгиева

Учител

Юлия Петрова Мичева

Гл. учител

София Кралева Владова

Учител

Мариана Иванова Сотирова

Старши учител

Диана Андонова Златанова

Старши учител

Атанаска Стоименова  Пенева

Ръководител направление ИКТ

Обществени и природни науки

Янка Лъчезарова Георгиева

Главен учител

Галина Йорданова Маркова

Старши учител

Нели Кръстева Михайлова

Старши учител

Диана Костадинова  Младенова

Старши учител

Тодор Георгиев Бончев

Старши учител

Сашка Бориславова  Янкова

Старши учител

Английски език

Мария Иванова  Бонова

Старши учител

Величка Стилянова  Лесова

Старши учител

Мариана Георгиева  Котова

Старши учител

Йорданка Христова Димитрова

Старши учител

Анна Петрова Александрова

Старши учител

Физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и музика

Аспарух Георгиев  Сестримски

Старши учител

Николай Василев Грозданов

Учител 

Лала Ониковна  Джамалян

Старши учител

Валери Иванов Иванов

Старши учител

Виолета Христова Панкева

Старши учител

Стоянка Атанасова Каменска

Старши учител

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com