ПРИЕМ

С П И С Ъ К
на учениците в V клас за учебна 2023/ 2024 година

5а клас
5б клас
5в клас

Списък на учениците в І клас за учебната 2023/ 2024 г.
1а клас
1б клас

Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024г. :
1а клас – 3
1б клас – 7
2а клас - 4
2б клас - 6
4а клас – 3
5 клас – 3
7 клас - 6

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

График на дейностите по приемането на учениците в 5 клас през учебната 2022/2023 година.
Заявление за прием в пети клас

Критерии за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година

Заявление за прием в първи клас

Училищен план-прием за учебната 2022/2023г.
Критерии за прием на учениците в 1 клас за учебната 2022/2023г.
Заповед за осъществяване прием на учениците в 5 клас за учебната 2022/2023г.
Заявление за прием в първи клас
Заявление за прием в пети клас

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приети ученици в V клас за учебната 2018/2019 година на І-ви етап на класиране

Приети ученици в първи клас за учебната 2018/2019г.

Критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019г.
График на дейностите по приемането на учениците след завършен четвърти клас

Прием след седми клас за учебната 2018/ 2019г.
График по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/ 2019година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com