Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

  

ГРАФИЦИ

Дневен режим

Седмично разписание

График за контролни и класни

График за консултации

Графици на групите за целодневно обучение - 1,2,3 и 4 клас

График за провеждане на часа за консултиране с родители и ученици и водене на училищната документация от класния ръководител

График за провеждане на часа за консултиране с родители и ученици и водене на училищната документация от учители на групи от ЦДО

График за приемното време на преподавателите - четвърта седмица от месеца

График за провеждане на допълнителна подготовка

График за провеждане на спортните дейности

График за ваканциите и неучебните дни

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com